قیمت گوسفند زنده در میادین شهرداری تهران

ذبح گوسفند برای شفای بیمار

قیمت گوسفند زنده در میادین شهرداری تهران میادین شهرداری مکان های احداثی از طرف مراکزی چون: شهرداری، روابط عمومی سازمان و مراکز تنظیم کننده مشاغل شهری هستند که اقدامات زیادی نظیر فروش دام زنده و فروش گوسفند زنده در آن صورت…

ادامه مطلب