مزایای دامداری صنعتی نسبت به روش سنتی چیست؟

دامداری صنعتی

دامداری پرورش گوسفند زنده، یکی از کارهایی است که از زمان های بسیار دور مورد توجه انسان ها قرار داشته است. انسان ها از این طریق، مواد اولیه مورد نیاز برای تهیه خوراک و پوشاک که شامل گوشت، شیر و…

ادامه مطلب

آشنایی با دامداری صنعتی

آشنایی با دامداری صنعتی   با فقدان مسئله تکنولوژی در گذشته، دامپروری به روش سنتی و دستی صورت می گرفته، اما با گذشت زمان بر تعداد جمعیت کره زمین افزوده شده است. به گزارش «سرویس دام، دامداری برادران تیموری» «…

ادامه مطلب