خواص انواع گوشت ها را تا چه اندازه می شناسید؟

خواص انواع گوشت ها

گوشت سالم به اشکال مختلف یکی از اجزای ثابت برنامه غذایی ما را تشکیل داده است. به طور کلی در این ماده غذایی حیوانی میزان قابل توجهی پروتئین، ویتامین، روی، آهن، مس  و … وجود دارد. البته مقدار این مواد…

ادامه مطلب

ویژگی گوشت قرمز سالم و فاسد را تا چه اندازه می شناسید؟

ویژگی گوشت قرمز سالم

انواع گوشت قرمز یکی از اجزای اصلی سبد غذایی محسوب می شود که ارزش غذایی بالایی دارد. دریافت ارزش غذایی این ماده زمانی حاصل می شود که نوع سالم آن برای تهیه غذا مورد استفاده قرار گیرد. به همین دلیل…

ادامه مطلب