گوساله نژاد سمینتال با چه مشخصاتی شناخته می شود؟

گوساله نژاد سمینتال

گوساله نژاد سمینتال یکی از شناخته شده ترین نژادهای موجود در کشورهای اروپایی است که مشخصات آن در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.     خاستگاه گوساله نژاد سمینتال   خاستگاه این گوساله که با نام فلک فیه نیز شهرت دارد،…

ادامه مطلب