خرید گوسفند زنده یا خرید گوشت گوسفندی؛ کدام یک به صرفه تر است؟

خرید گوسفند زنده

گوشت گوسفندی به واسطه طبع گرم و تر و همچنین خواص خود، پایه بسیاری از غذاهای ایرانی است. به همین دلیل بخشی از سبد خرید خانواده ها به این ماده غذایی اختصاص داده شده است. اما این سوال برای همه…

ادامه مطلب