انواع بیماری های گوسفندی که لازم است دامداران بدانند!

انواع بیماری های گوسفندی

مقدمه بیماری، اختلالی است که سبب ایجاد ناراحتی های جسمی و روحی خواهد شد. دام های زنده هم مانند انسان ها دچار بیماری خواهند شد. برخی از بیماری ها نیز بین دام و انسان ها مشترک می باشند. در این…

ادامه مطلب