خرید نژادهای مختلف دامی تحت تاثیر چه عواملی قرار دارد؟

خرید نژادهای مختلف دامی

خرید بز یا گوسفند زنده با هدف پرواربندی کار ساده ای نیست و به آگاهی و اطلاعات کافی نیاز دارد. در صورت ناآگاهی از نژادهای مختلف و خرید بدون مشورت و کسب اطلاعات، فرد به هدف خود نرسیده و به…

ادامه مطلب