حیوانات حرام گوشت چه گروه هایی را در بر می گیرند؟

حیوانات حرام گوشت

اگر به دنبال یک شناخت جامع و کامل از حیوانات حرام گوشت هستید، مطالعه این مطلب را تا پایان از دست ندهید. دامداری تیموری:فروش دام زنده دسته بندی حیوانات حرام گوشت حیوانات اهلی ساکن در خشکی حیوانات وحشی ساکن در…

ادامه مطلب

حیوانات حلال گوشت وحرام گوشت و نظریه فقه اسلامی

حیوانات حلال گوشت وحرام گوشت و نظریه فقه اسلامی   حیوانات زنده در مکان مختلفی از جمله :خشکی، دریا و یا هردو مکان زندگی می کنند.زیست شناسان جانوران را به سه گروه طبقه بندی می شوند که در اسلام هر…

ادامه مطلب