تولید چرم

تولید چرم قدمت فعالیت صنایع چرم سازی ذر ایران از شهر همدان آغاز شده است.کارخانه های چرم سازی از سال 1311 آغاز فعالیت خود را شروع کردند و در سال 1322 تعداد آن ها به بیست و دو عدد رسیده…

ادامه مطلب