تلقیح مصنوعی مرغ و خروس چگونه انجام می شود؟

تلقیح مصنوعی مرغ و خروس

تلقیح مصنوعی مرغ و خروس یکی از روش هایی است که اغلب برای پیشبرد کارهای تحقیقاتی در آزمایشگاه، اصلاح نژاد و یا مقابله با کمبود نوع خاصی از نژادها به کار گرفته می شود. این مقاله به معرفی این روش…

ادامه مطلب