پرورش گاومیش و تولیدات آنها را تا چه اندازه می شناسید؟

پرورش گاومیش

گاومیش یکی از حیواناتی است که دارای مزایای بسیار زیادی است و به همین منظور پرورش داده می شود. پرورش گاومیش در بیشتر کشورها رایج است؛ اما قاره آسیا خصوصا شبه قاره هند بیشترین گاومیش را در خود جای داده…

ادامه مطلب