تعیین جنسیت گوساله قبل از تولد در چه زمینه ای کاربرد دارد؟

تعیین جنسیت گوساله قبل از تولد

تعیین جنسیت گوساله تعیین جنسیت گوساله زنده قبل از تولد شاید در گذشته به عنوان یک هدف دست نیافتنی مطرح بود؛ اما امروزه به لطف پیشرفت علم و تکنولوژی به یک تکنیک در این صنعت بدل شده است. دامدارای و…

ادامه مطلب