واکسن بروسلوز گاو بالغ ایریبا چیست و در چه مواردی کاربرد دارد؟

واکسن بروسلوز گاو بالغ ایریبا

مقدمه واکسن بروسلوز گاوزنده بالغ ایریبا یکی از واکسن های مورد استفاده در واحدهای پرورش و نگهداری از گاوها می باشد. برای شناخت بهتر این واکسن مطالعه این مطلب را از دست ندهید.    بیماری بروسلوز میکروب بروسلا عامل اصلی ایجاد…

ادامه مطلب