تاریخ ژنتیکی گوسفند

تاریخ ژنتیکی گوسفند   امروزه با توجه به نیازهای مردم صنعت تولید گوشت جایگزین تولیدات پشم شده است. محققان با استفاده از یک تکنیک توالی یابی ژن ها توانسته اند، تاریخچه پرورش و خرید و فروش دام های زنده را…

ادامه مطلب