واکسن پاستورلوز گاو و گاومیش چیست و چه کاربردی دارد؟

واکسن پاستورلوز گاو و گاومیش

مقدمه واکسن پاستورلوز چگونه می توان جمعیت گاو و گامیش ها را در برابر بیماری پاستورلوز ایمن و مقاوم کرد؟ در زمان تزریق واکسن پاستورلوز گاو و گاومیش باید به چه نکاتی توجه نمود؟ پاسخ به این سوال ها را…

ادامه مطلب