بیماری های انگلی در گوسفندان به چه روشی درمان می شوند؟

بیماری های انگلی در گوسفندان

بیماری های انگلی یکی از بیماری های شایع در بین گوسفند زنده به شمار می رود که اغلب با علامت ریزش پشم شناخته می شوند. این بیماری ها انواع مختلفی دارند و در صورت بی توجهی می تواند به مرگ…

ادامه مطلب