بیماری سل گاوی از چه راه هایی به حیوان منتقل می شود؟

بیماری سل گاوی

بیماری سل گاو یکی از بیماری های خطرناک و مشترک بین انسان و دام  محسوب می شود. به همین دلیل بررسی و شناخت راه های انتقال آن اهمیت دو چندانی دارد. نویسنده در این مقاله مهم ترین راه های توسعه…

ادامه مطلب