واکسن طاعون گاوی چیست و در چه شرایطی باید نگهداری شود؟

واکسن طاعون گاوی

بیماری طاعون گاوی را تا چه اندازه می شناسید؟ چگونه می توان جمعیت گاو زنده را در برابر بیماری طاعون مقاوم ساخت؟ واکسن طاعون گاوی تحت چه شرایطی به حیوان تزریق می شود؟ نویسنده در ادامه مطلب به این سوالات…

ادامه مطلب