رایج ترین بیماری های گاوی کدامند و با چه علائمی تشخیص داده می شوند؟

رایج ترین بیماری های گاوی

بیماری های مختلفی در رابطه با جمعیت گاوها وجود دارد که سلامتی آنها را تهدید می کند. این بیماری ها تولید محصول و فرآورده های آنها را با مشکل روبرو ساخته و در مواردی به مرگ آنها ختم می شود.…

ادامه مطلب