علائم بیماری آبله دامی و تزریق واکسن آن را شناسید

علائم بیماری آبله دامی

بیماری آبله نوعی بیماری شایع در دام است که با ورود ویروس های  ناقل به بدن، خود را نشان می دهد. ویروس های مذکور معمولاً از طریق تنفس یا پوست خود را به داخل بدن دام رسانده و علائم، خود…

ادامه مطلب