دستگاه گوارش دام، مراحل جویدن و بلع غذا در آنها چگونه است؟    

دستگاه گوارش دام

عملکرد صحیح دستگاه گوارش دام، یکی از پارامترهای تعیین کننده و مهم در تعیین سلامت دام زنده است. دستگاه گوارش گوسفند، بخش های مختلفی دارد و عملکرد هر قسمت با دیگری متفاوت است. مهم ترین بخش های دستگاه گوارش در…

ادامه مطلب

اصول بهداشتی نگهداری دام به چه دلیل اهمیت پیدا کرده است؟

اصول بهداشتی نگهداری دام

اصول بهداشتی نگهداری دام بهداشت دام به تمامی اموری گفته می شود که به سلامت دام مرتبط است. رعایت اصول بهداشتی نگهداری دام یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی در این صنعت است. علت این موضوع بیماری های مشترک…

ادامه مطلب