کنسانتره دامی چیست و استفاده از آن مستلزم رعایت چه نکاتی است؟

کنسانتره دامی

مقدمه دامداران برای دستیابی به نتایج بهتر در زمینه پرورش و نگهداری گاو، گوسفند و … اقدام به اصلاح و تغییر جیره غذایی آنها می کنند. کنسانتره دامی بهترین افزودنی در این زمینه است که تمامی کمبودهای غذای اصلی (علوفه)…

ادامه مطلب