خرید بره با اهداف مختلف نیازمند رعایت چه نکاتی است؟

خرید بره

خرید بره انتخاب و خرید بره زنده سالم، برای افرادی که قصد پرورش نژادهای مختلف گوسفند را بر عهده دارند، مسأله مهمی است. این کار، نیمی از هزینه های پرواربندی را به خود اختصاص می دهد و انجام صحیح آن…

ادامه مطلب