علت حرام بودن گوشت خوک را در چه چیز می دانید؟

علت حرام بودن گوشت خوک

دین اسلام کامل ترین دین الهی است که در رابطه با تمامی ابعاد زندگی انسان ها اظهار نظر کرده است. در این رابطه قوانینی وجود داردکه انسان را از برخی خوردنی ها، پوشیدنی ها و کارها منع نموده است. دلیل…

ادامه مطلب