واکسیناسیون دام و آگاهی از مهم ترین نکات پیرامون آن

واکسیناسیون دام

واکسیناسیون دام مهم ترین و اولین اقدامی است که باید در پرورش دام زنده انجام شود. البته همانقدر که انجام این کار اهمیت دارد، در نظر گرفتن زمان و به موقع بودن این کار نیز توصیه می شود. انجام واکسیناسیون…

ادامه مطلب