گوسفند نژاد دولان ؛ گرانقیمت ترین گوسفند جهان را بیشتر بشناسید

گوسفند نژاد دولان

تاکنون با خود فکر کرده اید که گوسفند زنده نهایتا چقدر قیمت گذاری می شود؟ قطعا اعداد و ارقام مختلفی به ذهن شما خطور می کند. اما قطعاً مبلغ دو میلیارد و چهارصد هزار تومان به ذهنتان نمی رسد. این…

ادامه مطلب