خواص دنبلان گوسفند واقعاً از لحاظ علمی اثبات شده است؟

خواص دنبلان گوسفند

دنبلان گوسفند دنبلان یا دنبالان یک غده چربی است که جزئی از اندام تناسلی دام نر (گاو، گوسفند و بز)، محسوب می شود. این غده سفید و پرچربی، همان بیضه دام است که وزنی در حدود صد گرم دارد. دنبلان…

ادامه مطلب