اعزام رایگان قصاب در محل

اعزام رایگان قصاب در محل   در کشور ما، مراسمات مختلفی برگذار می شود که شامل آداب و رسوم مختلفی هستند. یکی از این رسومات، ذبح گوسفند زنده شهرداری است که انجام صحیح و بی دردسر آن یک دغدغه است.…

ادامه مطلب