آغوز بهترین تغذیه برای گوساله

آغوز بهترین تغذیه برای گوساله گوساله همانند سایر جانوران، پس از تولد انرژی بسیار پایینی دارد و از همین رو نیازمند شیر مادر است. شیردهی گاو بلافاصله بعد از تولد گوساله آغاز می شود. اما اولین شیر تولید شده با…

ادامه مطلب