خواص آغوز برای گوساله را چه اندازه می شناسید؟

خواص آغوز

تغذیه گوساله گوساله همانند سایر جانوران، پس از تولد انرژی بسیار پایینی دارد و از همین رو نیازمند شیر مادر است. شیردهی گاو بلافاصله بعد از تولد گوساله آغاز می شود. اما اولین شیر تولید شده با باقی شیرها، تفاوت…

ادامه مطلب