گاو ماده را در چه شرایطی می توان از گله حذف کرد؟

گاو ماده

خرید گاو ماده به لحاظ تولیدمثل، افزایش تعداد گله و همچنین تولید شیر یکی از موضوعات بسیار مهم برای دامداران است. در برخی شرایط حفظ برخی گاوهای ماده گله برای دامداران به صرفه نبوده و سلامت گله را با خطر روبرو می کند. این مقاله به بررسی شرایط حذف این گاوها از گله اختصاص داده شده است. برای کسب آگاهی از این موضوع ما را تا پایان همراهی کنید.

 

حذف گاو ماده از گله تحت چه شرایطی انجام می شود؟

20 درصد از درآمد ناخالص سالیانه دامداری ها از طریق فروش گاوهای ماده بدون صرفه اقتصادی به دست می آید. معمولاً گاوهای بیمار، دارای خلق و خوی جنون آمیز و دارای مشکلات تولیدمثلی در لیست حذف از گله قرار می گیرند. با این کار راه ورود گاوهای جوان، سالم و تازه نفس باز شده و بازدهی واحد دامداری افزایش قابل توجهی پیدا می کند.

 

سلامت گاوهای ماده

سلامت گاو یکی از مهم ترین نکات در پرورش و نگهداری از گاو است. این کار با اقداماتی از قبیل واکسیناسیون، انگل زدایی، پاکسازی جایگاه و … مدیریت می شود. بروز هر نوع مشکل و بیماری در گاو ماده باید به دقت بررسی شود. زیرا برخی بیماری ها قابلیت سرایت بالایی داشته و در مدت کوتاهی دیگر اعضای گله را نیز درگیر می کنند. در مواردی از قبیل قرمزی چشم، بیماری های تنفسی، فروافتادگی عضوی و … حذف گاوهای ماده از گله الزامی است.

 

رفتار گاوهای ماده

یکی دیگر از نکات تعیین کننده در نگهداری یا حذف گاو ماده از گله، رفتار حیوان است. گاو در صورت داشتن رفتار جنون آمیز به سرعت سایر اعضای گله را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. به همین دلیل باید به صورت جداگانه نگهداری شود.

البته برنامه هایی از قبیل غربالگری و انتخاب ژنتیکی تا حد زیادی موجب بهبود خلق و خوی گله و پیشگیری از بروز چنین مشکلاتی می شود. در رابطه با این موضوع ذکر این نکته ضروری است که رفتار خشونت آمیز گاو در هر زمان نباید به عنوان جنون تلقی شود. در بعضی شرایط مثل بعد از زایمان، خلق و خوی تند گاوهای ماده به دلیل محافظت از گوساله رخ داده و کاملاً طبیعی است.

 

تولیدمثل گاوهای ماده

یکی از اهداف پرورش گاو ماده استفاده از ظرفیت تولیدملثی آنها است. حذف گاوهای فاقد قدرت تولیدمثل از لحاظ اقتصادی برای دامدار صرفه اقتصادی بیشتری دارد. زیرا فرصت ورود گاوهای جوان با قدرت بالای تولیدمثل را فراهم می کند. البته گاوهای نامناسب برای افزایش تعداد گله تنها محدود به موارد فاقد قدرت تولیدمثل نیست. بلکه گاوهای ماده دارای زایمان دیررس نیز در این دسته جای می گیرند.

در زایمان دیررس تولد گوساله با فاصله 42 روز بعد از فصل طبیعی زایمان انجام می شود. در نتیجه این گاوها به مراقبت بیشتری نسبت به گاوهای عادی نیاز دارند. از طرفی گوساله های متولد شده دارای وزن کمتری نسبت به سایر گوساله ها هستند. میزان وزن گیری روزانه آنها نیز کمتر و در حدود 1 کیلوگرم است. به همین دلیل گوساله های حاصل از زایمان دیررس تقریبا 45 کیلوگرم کمتر از سایر گوساله ها وزن دارند.