تولید مثل در اسب طی چه فرآیند و مراحلی انجام می شود؟

تولید مثل در اسب

یکی از موضوعات جالب و مهم در زمینه پرورش حیوانات اهلی، تولید مثل در اسب است. اگر شما نیز به افزایش و کسب آگاهی و اطلاعات در این مینه علاقمند هستید، ما را تا پایان همراهی کنید. مجموعه دامداری تیموری: ارائه دهنده خدمات گوسفنده زنده تهران

مهم ترین نکات تولید مثل در اسب

مهم ترین نکته در زمینه پرورش صحیح دام منجمله اسب، خلق و خو و میزان شروری حیوان است. معمولاً اسب های نری (نریان) برای تولیدمثل انتخاب می شوند که از لحاظ اخلاقی وضعیت مناسبی داشته باشند. شروری حیوان می تواند از یک نسل به نسل بعدی منتقل و برای صاحبان مشکلاتی را ایجاد کند.

نکته بعدی، تعیین زمان مناسب برای جفت گیری مادیان و نریان است. این موضوع رابطه مستقیمی با هدف از پرورش اسب دارد. به عنوام مثال در مواردی که هدف فرد پرورش اسب های مسابقه است، تولید بهتر است در پایان زمستان یا بتدای بهار انجام شود. در این وضعیت، نحوه تعیین سن ملاک قرار می گیرد. اما در مواردی که هدف پرورش اسب برای کارهای مزرعه و کشاورزی است، بهتر است تولد در اواخر بهار و ابتدای زمستان انجام شود. در این موارد چراگاه و تغذیه اهمیت بیشتری دارد.

تولید مثل در اسب

دوره فحلی مادیان، هر بیست و یک روز یک بار اتفاق می افتد. این دوره دو الی سه روز به طول می انجامد. این زمان بهترین وقت برای جفت گیری است. زیرا تخمک به داخل رحم آزاد شده و آماده لقاح با اسپرم نریان می باشد.

اسپرم ها بعد از آزادسازی تا یک روز زنده و قابلیت لقاح دارند. در صورتی که تا زمان مذکور، با تخمک تماس پیدا نکنند، از بین می روند. به همین دلیل زمانی باید برای جفت گیری انتخاب شود که اطمینان کامل از آژاد شدن تخمک وجود داشته باشد. ساعات پایانی فحلی شدن بهترین زمان برای این کار است و میزان آزاد شدن تخمک در بیشترین حالت خود قرار دارد.

بعد از جفت گیری یا لقاح مصنوعی، باید با استفاده از روش هایی از جمله آزمایش خون، آبستنی مادیان را تایید نمود.  بهترین زمان برای اخذ نمونه خون گاو ماده، یک الی دو ماه پس از جفت گیری است.

مراقبت های مادیان آبستن

دوران آبستنی مادیان، 11 ماه به طول می انجامد. البته این زمان همیشه ثابت نیست و ممکن است چند هفته کم و زیاد شود. مکان نگهداری و محتویات جیره غذایی یکی از پارامترهای بسیار مهم برای مادیان آبستن محسوب می شود. سلامت مادیان و کره اسب متولد شده به میزان زیادی در گرو این دو پارامتر است.

زایمان مادیان آبستن

زایمان مرحله پایانی تولید مثل در اسب است که با علائمی به شرح زیر همراه می باشد:

  • متورم شدن پستان
  • جاری شدن شیر از پستان
  • متورم شدن رگ های پستتان
  • دیدن ماده ای براق در نوک پستان

زایمان اغلب در شب انجام می شود. یکی از موضوعات بسیار مهم در زایمان مادیان، خروج جفت از رحم است. جفت همان پرده ای است که کره اسب را داخل رحم احاطه می کند. باقی ماندن این بخش در رحم مشکلات جدی برای مادیان ایجاد می کند که عبارتند از:

  • پنومونی
  • التهابات رحمی
  • مسمومیت در خون
  • التهاب نسج مورق سم