مقایسه گوسفند زندی با گوسفند دالاق

تعبیر خواب گوسفند زنده

گوسفند زندی

محل پرورش این نژاد در مناطقی همچون دماوند، ساوه ، ری ، ورامین، قم، شهریار، شمیرانات و آشتیان‌ می‌باشد. جمعیت این نژاد از گوسفند زنده چیزی درحدود 2.000.000 راس میباشد. این گوسفند از نژاد پوستی – گوشتی بوده و رنگ آن کبود یا سیاه میباشد.

در بدو تولد این گوسفندان بطور کامل سیاه بوده اما با گذشت زمان این رنگ متمایل به قهوه ای روشن میشود. نکته بارزی که در گوسفند زندی وجود دارد این است که دنبه در این گوسفند کوچک و گرد می‌‌باشد. آنها در مقایسه با بسیاری از گوسفندان ایرانی چربی زیر پوستی کمتر دارند. مزیت چربی این گوسفند آن است که پس از کشتار رنگی که در معرض هوا میباشد مطلقا زرد نمیگردد و همین امر کافیست تا باعث افزایش فروش این گوسفند در بازار شود.

این نوع از نژاد گوسفند در شرایط بد آب و هوایی (نبود علوفه و هوای برفی و بارانی) بسیار مقاوم است. با توجه به مزایای ذکر شده نتیجه گیری میشود این گوسفند در سیستم کوچرو یکی از پر بازده ترین دام ها محسوب میشود. بیشتر گوسفندان زندی از نوع گوش دار می‌باشند البته در بعضی از این نزاد نوع بدون گوش و نیم گوش بدون گوش نیز یافت می‌شود.
وزن این گوسفندان در بدو تولد بره ها بطور میانگین 2 کیلو و هفتصد گرم بود و میانگین وزن در سن بلوغ چهل و پنج کیلوگرم و میانگین وزن پشم آن در حدود یک کیلو و هفتصدگرم به ثبت رسیده است.

گوسفند دالاق

محل پرورش این نژاد در استان گلستان‌ می‌باشد.‌جمعیت این نژاد از گوسفندان چیزی درحدود 100.000 راس میباشد. این گوسفند از نژاد گوشتی بوده و رنگ آن کبود یا سیاه میباشد.رنگ این نوع از گوسفند در بدو تولید سیاه و قهوه‌ای تیره بوده و به هنگام رسیدن به سن بلوغ به رنگ شکری در می آید.

خصوصیات تولیدی در این گوسفندان میانگین وزن تولد بره‌ها: چهار کیلو و هشتصد گرم بوده ومیانگین وزن سه ماهگی بره‌هاحدودا پنج کیلوگرم است، میانگین وزن بلوغاین گوسفند نیز چهل و پنج کیلوگرم است.
ویژگی ظاهری این گوسفند به شرح زیر است:

بدن کشیده، پیشانی پوشیده از پشم، دست و پا بلند، بالای جمجمه کمی برجسته، بدون شاخ و گوشها بلند است، حدقه چشم برجسته، روی بینی قوس دار، گردن پوشیده از پشم، نیمرخ محدب، دست و پا دارای قلم درشت است و دنبه متوسط، دنبالچه کوتاه با خمیدگی همانند اس است.

دامداری برادران تیموری آماده مشاوره رایگان جهت فروش گوسفند زنده به شما مشتریان گرامی میباشد.

گروه تلگرام خرید و فروش گوسفند زنده