معرفی مشهورترین نژادهای بز در جهان

معرفی مشهورترین نژادهای بز در جهان

بز نژاد سانن:

یکی از بهترین نژادهای دنیا که در کشور سوییس به دنیا آمده است. بیشترین میزان شیردهی را به خود اختصاص داده، به طور میانگین شیردهی بزهای سانن سه و هشت دهم لیتر در روز حدود دو هزار کیلوگر در یک سال خواهد بود. بدن این بزها سفید رنگ، گاهی قهوه ای با لکه های سیاهی بر روی نقاط گوش، بینی و یا پستان ها می باشند.دوره بارداری آن ها سالانه است و قدرت بالایی در دو قلوزایی دارند. بز های سانن علاوه بر قدرت بالای شیردهی سازگاری زیادی در برابر شرایط آب و هوایی و تغییرات آن دارند. به خاطر شیردهی بالا، یکی از بهترین بزها برای پرواربندی جهت سود دهی بالا انتخاب شده است.

 

بز نژاد توگنبرگ:

نژاد شیری این بزسبب انتخاب آن برای پرورش می باشد. ولی میزان سیردهی آن نسبت به بزهای سانن کمتر خواهد بود. توگنبرگ منطقه در سوییس بوده که بزهای اهل آن جا به همین نام معروفند. بدن آن ها قهوه ای روشن است. برخی از آن ها موهایی بلند دارند. به گونه ای که می توانند تمامی پاهای آن ها را بپوشاند. گفتنی است جثه آن ها ار بزهای سانن کوچک ترمی باشد.

 

بز نژاد آنقولونوبيان:

از آمیزشز بز نژاد انگلیسی با نژادهاى زارئيبى مصر و جامانپارى هندوستان، این نوع بز تولید می شود.جثه این نژاد بزرگ بوده و وزن ماده آن به هفتاد تا صدkg  می رسد. این نژاد گوشتی شیردهی کمتری نسبت به سایر نژادهای خود دارند. اما میزان چربی و پروتئین در آن ها بالاست جثه بزرگ و عضلانی آن ها، به آن ها کمک کرده تا مقاومت بالایی در برابر شرایط سخت داشته باشند. نژاد آنقولونوبیان دارای گوش های بزرگ و افتاده هستند.

 

نژاد بز آنقورا:

این نوع از نژاد به کشور ترکیه برمی گردد. در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم، این نوع نژاد به کشورهای دیگر نیز صادر شد. از دیگر کشورای جهان چون: آمریکا، استرالیا و آفریقای جنوبی و حتی آرژانتین و نیوزلند، بز نژاد آنقورا را پرورش می دهند. این نژاد شیری، جثه ای کوچک دارد. بدنی سفید با لکه های سیاه یا قهوه ای دارند. آن ها موهای بلندی دارند، به طوری که تمامی بدنشان را پوشش می دهند.در هر ماه طول موهایشان به اندازه دو تا دو نیم سانتی متر رشد دارد.

وزن بز ماده آنقورایی به چهل و پنج  تا پنجاه کیلو و نوع نر آن به شصت تا شصت و پنج کیلوگرم خواهد رسید. این نژاد مشابه گوسفند بوده و بزغاله های گوشتی تولید خواهند کرد.

 

بز نژاد بيتال:

این نژاد شیری در کشورهای هند و پاکستان زندگی می کنند. میزان شیردهی آن ها در طول روز حدود یک تا  یک و هفت دهم کیلوگرم خواهد بود. این نژاد مشابه نژاد بارباری می باشد. اما درصد دوقلوزایی آن ها کمتر از نژاد بارباری است. این نژاد یک نژاد گوشتی – شیری است.

 

بز نژاد بوئر:

این نژاد گوشتی- شیری میانگین شیردهی روزانه آن ها بین یک و سه دهم تا دو کیلوگرم است. بز نژاد بوئر میانگین وزنی شصت تا هشتاد گیلوگرم را دارد، نژاد بوئر، بهترین نژاد گوشتی در جهان می باشد.

 

بز نژاد گلدن:

این نژاد شبری، دارای رنگ بدنی قهوه ای بوده یا قرمز بوده که موهای بلندی دارند، به طوری که موهایشان تا پایین پاییشان می رسد.

 

بز نژاد باگوت:

نژاد باگوت دارای جثه ای کوچک و نژاد شیری می باشد. بخش سری و شانه ای سیاه رنگ بوده بقیه بدنش سیاه رنگ می باشد. پوشش این قسمت موهایی بلند و زبری داشته، گاهی طول آن ها به یک متر نیز می رسد.

 

بز نژاد کشميرى:

بز کشمیری بهترین نژاد بزهای کرکی بوده که ر مناطقی چون: ایران، روسیه، مغولستان، چین و حتی افغانستان پرورش داده می شوند.این نژاد بیشتر در مناطقی چون: کرمان و یزد و خراسان جنوبی زندگی می کنند. اگر این نژاد در مناطق سردسیر پرورش داده شوند. کرکی که تولید می کنند بسیار با کیفیت خواهد بود.

 

با تشکر از شما کاربر گرامی

سرویس دام، دامداری برادران تیموری» « گوسفند زنده با قصابدام زنده با قصاب »؛