مضرات گاز آمونیاک برای گوساله را بهتر بشناسید

مضرات گاز آمونیاک برای گوساله

مضرات گاز آمونیاک برای گوساله در قالب این مقاله، مورد بررسی قرار گرفته است. اگر شما نیز به پیشه نگهداری و پرورش فروش گوساله و گاو مشغول هستید، مطالعه این مطلب را از دست ندهید.

جایگاه نگهداری گاو و گوساله

مدیریت جایگاه نگهداری، یکی از نکات بسیار مهم در نگهداری و پرورش گاو و گوساله است. مهم ترین اصول در این راستا عبارتند از:

 • خشک بودن بستر جایگاه نگهداری
 • برخورداری جایگاه نگهداری از تهویه مناسب
 • طراحی اصولی برای محل قرارگیری آب و غذا
 • تمیز بودن و ضدعفونی کردن جایگاه نگهداری
 • طراحی اصولی جایگاه برای خروج مدفوع و ادرار حیوان از محل

منشأ شکل گیری گاز آمونیاک در محل نگهداری گوساله

مدفوع گاو و گوساله، اصلی ترین منشأ تولید گاز آمونیاک در محل گاوداری است. به همین دلیل باید به صورت منظم و پس از گذشت مدت کوتاهی از محیط خارج شود. وجود مدفوع، تنها لازمه تولید این گاز نیست و برخی عوامل، زمینه ساز این فرآیند هستند. از جمله این عوامل می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • گرما؛ از طریق گرمای بدن گاو یا گوساله تأمین می شود.
 • رطوبت؛ از طریق ادرار گاو یا گوساله تأمین می شود.
 • مواد مغذی؛ این مورد نیز از طریق ادرار گاو یا گوساله تأمین می شود.

جهت دریافت استعلام قیمت دام کشتار با ما در ارتباط شوید.

مضرات گاز آمونیاک برای گوساله

مهم ترین بخش بدن گاو که تحت تاثیر گاز آمونیاک قرار می گیرد، سیستم تنفسی است. به عبارتی گاز آمونیاک پس از تشکیل و از طریق استنشاق گوساله، خود را به نای می رساند. سطح نای از تعداد بی شماری مژک تشکیل شده است. مژک ها به عنوان یکی از اصلی ترین بخش ها در مقابله با با عفونت های تنفسی محسوب می شوند.

روش کار آنها به این صورت است که در صورت مواجه با هرگونه مواد خارجی و یا ویروس های مولد عفونت، آنها را از نای به سمت بیرون می رانند. مژک ها برای انجام این کار از یک الگوی ضربه ای هماهنگ و موجی شکل استفاده می کنند. در نتیجه عوامل بیگانه به عقب رانده شده و فرصت نفوذ در بافت و سیستم تنفسی را پیدا نمی کنند.

عوامل مختلفی در عملکرد مژک ها تاثیر گذارند که گاز آمونیاک و برخی ویروس ها از قبیل BRSV از جمله این موارد هستند. وجود هر یک از این موارد به تنهایی برای تضعیف مژک ها و نابودی آنها کافی است. در نتیجه ویروس های راه یافته به نای گاو یا گوساله، بدون هیچ مشکلی به بافت های زیرین نفوذ کرده و مقدمات انواع عفونت های تنفسی (پنومونی) را فراهم می کنند.  

راه های انتقال ویروس مولد عفونت تنفسی

ویروس مولد عفونت تنفسی به طرق مختلف به بدن گوساله راه می یابد. بخشی از این راه یابی، تحت تاثیر محل نگهداری و استفاده از وسایل آلوده در گوساله زایی صوت می گیرد. البته تراکم بالای گله در محل نگهداری نیز در این رابطه بی تاثیر نیست. همچنین این ویروس ها می توانند با لیس زدن، از مادر به گوساله منتقل شوند.

راه های مقابله با مضرات گاز آمونیاک برای گوساله

برای در امان ماندن از مضرات گاز آمونیاک برای گوساله راه های مختلفی وجود دارد که عبارتند از:

 • خشک نگه داشتن محیط
 • تمیز نگهداشتن بدن گاو و گوساله
 • فراهم سختن تهویه کافی و مناسب در جاگاه
 • کاهش سطح اکسیژن در محل قرارگیری مدفوع گاو و گوساله