مزایای خرید گوسفند زنده

بیشتر افراد گمان می کنند هدف از پرورش دام های زنده به ویژه گوسفندان استفاده از گوشت و شیر آن ها می باشد.

این تصور بسیار نادرست است و می توان گفت نگهداری دام های زنده دارای مزایای بسیار زیادی بوده،؛ که در متن زیر به تعدادی از ان ها اشاره خواهیم کرد.

  • بعد از ذبح کردن، می توان سریعا آن را در بازار به قیمت خوبی بفروشیم.
  • پشم آن ها در صنایع نساجی و فرش بافی کاربرد دارد.
  • از شیرشان می توان لبنیات تهیه کرد.
  • می تواند سبب گسترده شدن زمین های زراعی و مراتع طبیعی شود.
  • در تهیه کودهای شیمیایی کاربرد دارند.

یکی از اهداف تولید و پرورش دام های زنده، ایجاد نسل های برتر به جهت خرید و فروش دام های زنده می باشد. اکثر برای مراسمات و یا نذورات از گوسفندان زنده جهت نذری دادن استفاده می شود. بهترین راه خرید و فروش گوسفندان از طریق مراکز شهرداری می باشد. این مراکز همیشه در دسترس بوده و برای فروش از گوسفندان سالم و بهداشتی استفاده می کنند.