لقاح مصنوعی گاو و روش معمول انجام آن چیست؟

لقاح مصنوعی گاو

لقاح مصنوعی گاو زنده روشی مرسوم و رایج است که در کنار جفت گیری طبیعی این حیوانات مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش، اسپرم از گاو نر جمع آوری شده و با ابزار خاص وارد دستگاه تناسلی گاو ماده می شود. این روش به واسطه مزایای فراوان خود جایگزین روش های سنتی و طبیعی تولیدمثل در  اغلب واحدهای گاوداری شده است. برای شناخت بیشتر لقاح مصنوعی در این حیوانات ما را تا پایان همراهی کنید.    

مزایای لقاح مصنوعی گاو 

 • با انتخاب گاوهای مرغوب از لحاظ ژنتیکی، صفات خوب گله به تدریج تقویت و صفات منفی از بین می رود.  
 • ژن های باکیفیت در گله افزایش می یابد.   
 • بیماری های تهدیدکننده گله کاهش چشمگیری می یابند.
 • گاو های نر کمتری برای تولیدمثل لازم است.   
 • این روش نسبت به خرید گاو نر برای جفت گیری، از لحاظ اقتصادی به صرفه تر است.  
 • اسپرم های جمع آوری شده را می توان به مدت طولانی نگهداری کرد.   
 • نگرانی بابت تغذیه و نگهداری چندین گاو نر وجود ندارد.  
 • نگرانی بابت مرگ گاو نر وجود ندارد و اسپرم ها بعد از مرگ نیز در دسترس و قابل استفاده می باشند. 
 • مدیریت زمان تولیدمثل و زایمان به سادگی امکان پذیر است.  

روش های نگهداری اسپرم گاو نر   

اسپرم های جمع آوری شده از نژاد مرغوب گاو نر، به دو روش منجمد کردن یا سرد کردن (مایع) نگهداری می شود. بسته های تهیه شده به این روش ها ماندگاری بسیار طولانی داشته و می توانند تا پنجاه سال برای بارور سازی گاو ماده مورد استفاده قرار گیرد. مقایسه هزینه های این روش با خرید تعداد بیشتری گاو نر و نگهداری از آنها نشانه صرفه اقتصادی روش لقاح مصنوعی می باشد. به همین دلیل بسیاری از دامداران تمایل بیشتری به این روش دارند.

گرفتن منی از گاو

گرفتن منی بخش مهمی از کار است. فرآیند لقاح مصنوعی گاو زمانی به موفقیت می انجامد که تعداد قابل توجهی از اسپرم های موجود در منی زنده، متحرک و قابلیت بارور کردن داشته باشد. منی ماده ای به شدت حساس است و تحت تاثیر عوامل محیطی از لحاظ کمیت و کیفیت دچار تغییرات می شود. به همین دلیل افراد متصدی این کار بایستی شرایط مشابه داخل بدن را برای منی فراهم کنند. در غیر اینصورت اسپرم ها دچار ناهنجاری شده و با قدرت بارورکردن آنها کاهش می یاید.

محل نامناسب حتی می تواند منجر به مرگ اسپرم ها شود. لازم به ذکر است که حتی الامکان گاوهایی برای فرآیند اسپرم گیری انتخاب می شوند که نژاد و ژنتیک برجسته ای داشته باشند. علاوه بر این گاو مدنظر باید به صورت اصولی نگهداری و تغذیه شود. اسپرم گیری در هر دو روش سرد و منجمد باید توسط افراد متخصص و کارآزموده انجام شود.

کیفیت اسپرم حاصله

مهم ترین شاخصه اسپرم حاصله، کیفیت و قدرت بارورسازی آن است که به عوامل مختلفی بستگی دارد که عبارتند از: 

 • نژاد  
 • تغذیه  
 • بیماری  
 • استرس 
 • نحوه پرورش گاو  
 • نحوه اسپرم گیری و …   

مراحل اسپرم گیری برای لقاح مصنوعی گاو

 • گرفتن منی  
 • رقیق سازی منی  
 • خنک کردن  
 • بسته بندی به روش انجماد یا سرد کردن