لازمه های حفظ سلامت گله که یک دامدار باید بداند!

لازمه های حفظ سلامت گله

هدف ما از ارائه این مقاله آشنایی خوانندگان با لازمه های حفظ سلامت گله است. آگاهی از این مطالب، یک ویژگی مثبت برای افرادی است که قصد نگهداری و پرورش دام دارند. بنابراین ما را تا پایان همراهی کنید.

مهم ترین هدف یک دامدار، حفظ سلامت گله است. زیرا تمامی برنامه های او از قبیل تولید گوشت سالم، شیر، پشم و افزایش تدریجی تولیدات در گرو این مسئله قرار گرفته است. کوچک ترین سهل انگاری و بی تجربگی در این پیشه، ممکن است موجب از بین رفتن گله و وارد شدن ضررهای مالی هنگفت به دامدار شود.

لازمه های حفظ سلامت گله

وجود تهویه مناسب

محل نگهداری گوسفندزنده باید از تهویه و نور مناسب برخوردار باشد. رعایت این اصل در مناطق دارای آب و هوای گرم، اهمیت بیشتری پیدا می کند. در صورت بی توجهی به این موضوع دام دچار استرس گرمایی، بی اشتهایی و در نهایت بیماری می شود.

رعایت بهداشت در محل نگهداری دام

فراهم کردن محیط باز و متناسب با تعداد دام ها، بخش کوچکی از کار است و با رعایت بهداشت محیطی، پازل این بخش نیز تکمیل می شود. طراحی آخور و آبشخور باید اصولی و متناسب با حجم گله باشد؛ به نحویکه تمامی حیوانات بتوانند از خوراک به یک میزان استفاده کنند. آخوز نیز باید با عمق کمتری ساخته شود تا از تجمع آب راکد داخل آن جلوگیری شود.

مواد غذایی انبار شده برای دام باید مورد مراقبت قرار گیرد تا دچار فساد و کپک زدگی نشود. البته این پایان کار نیست و دامدار موظف است راه ورود گربه، موش و پرندگان به آبشخور، آخور و یا محل انباری غذای دام را سد کند.

بررسی مداوم سلامت دام ها

یکی از لازمه های حفظ سلامت گله، بررسی همیشگی علائم و ویژگی های ظاهری دام است. بسیاری از این علائم می تواند سلامت و یا بیماری انواع دام را تایید کند. از جمله این علائم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • سرحالی
  • اشتهای کافی
  • مدفوع پلت شده و جامد
  • مشاهده شفافیت در چشم ها
  • پاسخگویی سریع به محرک های محیطی
  • محکم بودن پشم ها در مقابل کشیدن با دست

رعایت برنامه واکسیناسیون دام

هر یک از دام ها برنامه واکسیناسیون خاصی دارند و باید در هر فصل داروی خاصی به آنها تزریق شود. یکی از لازمه های حفظ سلامت گله، رعایت این برنامه و انجام آن در موعد مقرر است.

جدا کردن دام بیمار از گله

دامدار موظف است با مشاهده علائم بیماری در هر یک از دام ها، بلافاصله آن را از گله جدا کند. این اقدام در کنترل بیماری و حفظ سلامت گله بسیار موثر است. دامدار در صورت مواجه با مرگ دام بیمار، بهتر است آن را بلافاصله به دامپزشک ارجاع داده و دلیل مرگ را جویا شود؛ خصوصاً زمانی که دامِ از بین رفته در صحت کامل قرار داشته و مرگ، به صورت ناگهانی انجام شده باشد.

ما به شما بهترین خدمت رسانی در عرضه گوسفند زنده برای قربانی را ارائه خواهیم داد، مشتریان ما خرید موفق خود را در گرو همکاری با ما خواهند دید.

نگهداری گله به صورت بسته

یکی از مهم ترین لازمه های حفظ سلامت گله، نگهداری دام به صورت بسته است؛ به نحویکه ورود دام جدید به مجموعه، بدون طی دوران قرنطینه ممنوع باشد. دام جدید خریداری شده باید به مکانی دور از گله منتقل شده و دو هفته جداگانه نگهداری شود. در این مرحله از اسپری ضد گندیدگی سم، داروی ضد کرم و وسایر واکسن ها استفاده شده و بعد از اطمینان از سلامت، به گله ملحق می شود.