طرح تولید رویان آزمایشگاهی چه کمکی به توسعه گوسفند نژاد افشاری نموده است؟

طرح تولید رویان آزمایشگاهی

نژاد گوسفند افشاری یکی از نژادهای برتر استان زنجان به شمار می رود. این نژاد جز طرح های اقتصاد مقاومتی دانشگاه زنجان محسب می شود و تاکنون تحقیقات زیادی در رابطه با آن صورت گرفته است. همگی تحقیقات و روش های مورد استفاده افزایش تولید و راندمان کار را دنبال می کنند. این مقاله به بررسی چرایی استفاه از طرح تولید رویان آزمایشگاهی برای این نوع گوسفند زنده اختصاص دارد.

مصرف گوشت قرمز در ایران

خودکفایی کشور در تولید گوشت قرمز، یکی از موضوعات دارای اهمیت در جهاد کشاورزی محسوب می شود. بخشی از گوشت قرمز از طریق پرورش دام زنده تامین می شود و سهم آن در بین کل گوشت قرمز 42 درصد است. نیاز کشور به گوشت قرمز گوسفندی چیزی در حدود نود و سه هزار تن در سال است. این میزان گوشت از ریق پنجاه میلیون راس گوسفند در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد. البته این میزان تولد به هیچ وجه کافی نیست و باید به طرق مختلف افزایش داد.

راه های افزایش تولید گوشت قرمز گوسفندی

 • اصلاح نژاد گوسفندی
 • اجرای برنامه تغذیه ای مناسب
 • اجرای برنامه مناسب برای تولیدمثل

مشکلات صنعت پرورش گوسفند در ایران

پرورش گوسفند در ایران و در سال های اخیر به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی و ضعف مراتع با مشکلاتی روبرو شده است. نبود تغذیه مناسب، راندمان و تولید کار را دچار کاهش و آن را از لحاظ اقتصادی بدون صرفه کرده است. کاهش تولید موجب اختلال در تامین گوشت قرمز مورد نیاز کشور شده است.

واردات گوشت قرمز

متاسفانه واردات گوشت قرمز جایگزین برنامه ریزی برای رفع  نواقص و کمبودهای موجود در مراکز پرورش گوسفند سنتی مورد توجه قرار گرفته است. در صورتیکه با برنامه و اجرای طرح های مختلف می توان آن را حل نمود. استرالیا، آلمان، برزیل، ترکیه، چین، عمان و امارات، بزرگ ترین کشورهای صادر کننده گوشت قرمز به ایران هستند.

اجرای برنامه مناسب برای تولیدمثل گوسفندان

طرح های مختلفی برای بهبود وضعیت پرورش گوسفند در ایران و افزایش راندمان تولید وجود دارد. یکی از این طرح ها اجرای برنامه مناسب برای تولیدمثل گوسفندان است که به طرق مختلف امکان پذیر است. این طرح به تازگی در گوسفندان نژاد افشاری استان زنجان مورد بررسی قرار گرفته و نتایج بسیار خوبی از آن حاصل شده است. بخش های مختلف این طرح عبارتند از:

 • دوقلو زایی؛ انجام شده
 • تولید اسپرم جامد؛ انجام شده
 • طرح تولید رویان آزمایشگاهی؛ در حین انجام

طرح تولید رویان آزمایشگاهی

طرح تولید رویان آزمایشگاهی که برای اولین بار در رابطه با گوسفندان نژاد افشاری مورد توجه قرار گرفته دارای فواید بسیاری است. در این روش موارد مورد نیاز برای تشکیل جنین از دام اخذ و به آزمایشگاه منتقل می شود. سپس جنین در آزمایشگاه تولید و در بدن دام قرار می گیرد. این روش می تواند مشکلات تعداد زایش کم در گوسفندان دارای دوقلوزایی را مرتفع کند.

مزایای طرح تولید رویان آزمایشگاهی

 • اصلاح نژاد
 • افزایش تولید شیر
 • افزایش تولید گوشت
 • افزایش تعداد تولید مثل
 • بالا بردن ارزش ژنتیکی گوسفندان
 • سرعت بخشیدن به پیشرفت ژنتیکی گوسفندان