ساختمان گاوداری

ساختمان گاوداری

 

گاوداری بر سه پایه و طبق اب و هوای آن منطقه بنا میگردد:

1گاوداری ها دارای اصطبل هاي مفتوح

2منزل های حفاظت به طریق سنتی و قدیمی با اصطبل های مغلق روستایی

3گاوداری ها با منزل های انفرادي
این منزل و یا جایگاه های قدیمی به شکل سالن هایی دارای ۴ عدد دیوار بسته می باشند. این نوع از طریقه فقط جهت پرورش گاو در شمار بسیار قلیل مناسب می باشد و برای انتاج گاوداری های عظیم درخور نمی باشد. این نوع منزل ها جهت سیستم های قدیمی و همچنین روستايي در نقاط سردسير سازگار هستند.

مکان استقرار گاو شیری در جایگاه انفرادی به صورت آزاد

جایگاه هایی اختصاصی با مساحت ۵ متر بخش مسقف و ۱۰ متر بخش بهاربند برای هر گاو شیرده در سیستم انفرادی ازاد در نظر گرفته شده است. غذای گاوها نیز طوری طراحی نموده اند که بشوند از چهار سمت به آنان داده شود.

جایگاه هایی با مساحت ۶ متر بخش مسقف و ۶ متر بخش بهاربند نیز برای گوساله ها در نظر گرفته شده است.متد گاوداری های مدرن بدین گونه می باشد که کف سطح جایگاه گوساله ها را از جنس بتن و نیز دیواره های آن را به صورت سیمانی درست می نمایند. جهت جلوگیری از منتقل شدن انواع و اقسام بیماری ها بهتر است در میان گوساله ها دیوارها را از جنس بتنی و همچنین بسیار مرتفع ساخت تا امکان تماس و مالیده شدن بین گوساله ها موجود نباشد

در قسمت پیشین جایگاه نرده فلزی نصب می نمایند و همچنین سطل آب و کنستانتره را قسمت پیشین نرده فلزی قرار می دهند.

گاوداری هایی دارای اصطبل های باز

اینگونه گاوداری ها از سه جانب سالن بسته و از یک جانب باز می باشد.قسمت باز(فضای جلو)بهاربند نام دارد. به جهت این نوع مدل از طراحی آن مکان گاو مستقلا از سالن به بهاربند می رود.

این گونه منزل ها به علت باز بودن از یک طرف بسیار مکان های سردی می باشد برای جلوگیری از اینکه سرما وارد نشود قمستی که باز می باشد را با برزنت مي پوشانند.

گاوداری هایی دارای جایگاه انفرادي

این قسم از مدلسازی جهت گاوداری های بسیار بزرگ که تعداد دام در آن فراوان می باشد مناسب اسب. گاوداری هایی از این دست حاوی سه گونه سالن می باشند:

جایگاه انفرادي و تک نفره آزاد
جایگاه انفرادي به صورت تسمه اي
جايگاه انفرادي به صورت يوغ دار
این قبیل از جایگاه ها به صورت آزاد و به نوعی آن را می سازند که هر گاو جایگاه خاص خود را داشته باشد و از هر چهار طرف آن هم باز می باشد. در این مدل گاوها برای رفتن به بهاربند و آبخوری و همچنین برگشت به منزلشان هیچ گونه مانعی ندارند این منزل ها دارای یک راهروی مرکزی نیز می باشند

داروخانه گاوداری

نقش داروخانه در یک گاوداری بسیار مهم و اساسی می باشد به این دلیل که میبایست در همه زمان ها داروهای ارزشمند و حیاتی گاوداری ها در دسترسمان باشد مدیر یک گاوداری میبایست کاملا با داروهای مورد نیاز یک گاوداری آشنا باشد . دارو های ضروری و داروخانه گاوداری عبارتست از: شربت بلوترول ضد نفخ، اكسي تتراسايكلين تزريقي، محلول لاكسايتيو، محلولهاي تزريقي بروگلوكنات كلسيم، سرم،هورمونهاي اكسي توسين AD3E پمادهاي پستاني، ويتامين های لازم و…

بهاربند جایگاه
بهاربند به چیزی میگویند؟
به قسمت پیشین سالن هاي سقف دار که بدون هیچگونه پوششی باشد بهار بند گفته می شود. این بخش جهت گردش گاوها طراحی شده است. سطح کف بهاربند باید از جنس بتن باشد و دورتادور آن هم باید حتما نرده کشی شود. برای جلوگیری از حرارت و گرمای بیش از حد می توانیم قسمت بالای آخور که در قسمت جلوی بهاربند قرار گرفته است را سایبان بکشیم.

آبخوری در جایگاه
جایگاها می بایست دارای چندین آبخوری در هر نقاط مختلف از بهاربند موجود باشد. بدن تمامی گاوها در طول روز به طور متوسط به ۶۰ ليتر آب نیاز دارد. درون هر گاوداری میباست مطابق با تعداد دام ها و همچنین میزان حجم آب مورد نیاز آن ها آبخوری هایی مناسب بسازند.

هانگار و یا انبار دارای علوفه خشک

یکی از ماخذ اصلی برای تغذیه گاوها علوفه خشک شده می باشد. میزان مصرف هر کدام از گاو های شیری در فصول سرد سال به اینصورت می باشد: روزانه ۸ کیلو و نیز در فصول گرم از سال روزانه ۶ کیلو از علوفه خشک تغذیه می نمایند. به عبارتی در طول یک سال به طور متوسط روزانه مصرف علوفه خشک مورد نیاز برای گاوها ۶ کیلو گرم می باشد.

انبار علوفه خشک میبایست گنجایش بسیاری جهت این حجم از علوفه خشک را دارا باشد. می توان ۱۵۰ کیلو گرم علوفه خشک را در حجمی برابر یک متر مکعب جای داد. اندازه ی انبار علوفه خشک میبایست حدودا ارتفاعی به اندازه ۵ تا ۶ متر را دارا باشد

ساختمان گاوداری

جايگاه گاو نر و تليسه ها در گاوداری

فضایی جداگانه با مساحت ۴ متر و بهاربندی با مساحت ۸ متر به همراه تجهیزات مورد نیاز به جهت تلیسه ها و گاو های نر نیز میباست ساخته شود

سیلو برای جایگاه گاوداری

یکی دیگر از قسمت های مهم درون یک جایگاه گاوداری بخش سیلو می باشد. گنجایش سیلو میبایست به میزان نگهداری علوفه سیلوی مورد نیاز برای گاوها به مدت زمان ۶ ماه در نظر گرفته شود. درون هر یک متر مکعب از یک سیلو تقریبا ۶۰۰ کیلو علوفه سیلویی میتوان گنجانده شود و همچنین یک گاو شیری به طور روزانه ۶۰۰ کیلوگرم علوفه سیلویی نیازمند می باشد

در این قسمت فرمول محاسبه ظرفیت سیلوی جایگاه برای مدت زمان ۶ ماه نشان داده شده است:
میزان علوفه مورد نیاز برای مدت زمانی معین شده به قرار زیر می باشد.
●مدت زمان ذخیره × اندازه علوفه مورد نیاز روزانه برای هر راس گاو× تعداد کل گاوها

سالن شیردوشی در جایگاه:

مکانی دیگر از اساسی ترین بخش درون گاوداری سالن شیردوشی می باشد. با تدقیق به ظرفیت جایگاه میبایست تعداد از شیردوشی ها یک طرفه و یا تعداد دیگری از آنها دوطرفه ساخته شود.

گاوداری هایی حاوی ۲۵ الی ۵۰ راس گاو شیرده نیازمند به شيردوشي ۴ واحدي يكطرفه می باشد.

گاوداری هایی دارای ۱۰۰ راس گاو شیرده مستلزم شيردوشي های ۴ واحدي دو طرفه می باشد.

گاوداری هایی دارای ۲۰۰ الی۳۰۰ راس گاو شیری نیازمند شيردوشي ۴۶ واحدي يكطرفه میباشد

و همچنین گاوداری هایی با ۵۰۰ راس گاو شیری به شيردوشي های ۱۲ واحدي نیازدارد.

 

سرویس دام، دامداری تیموری» «فروشنده گوسفند –  فروشنده دام زنده؛

09123590824