روش اصولی ذبح گوسفند

ذبح گوسفند

ذبح گوسفند به معنای کشتن دام ها به روش اسلامی و شرعی است. در ذبح گوسفندان باید نکاتی رعایت شود که گوشت دام حلال به شمار بیاید. در اسلام عمل ذبح کردن باید توسط فردی مسلمان انجام گردد. برای این روش از وسیله تیزی که معمولا چاقو است استفاده می شود. برای این کار لازم است، هنگام برش سر گوسفند زنده از ناحیه شریان ها آغاز شود. باید دقت شود تا وقتی که روح از بدن جدا نشده، به طور کامل سر حیوان نباید قزع شود. در ذبح باید مری و دو شریان کنار حلقوم کامل قطع شود. درست قطع نشدن این رگ ها موجب جمع شدن لخته ها در داخل بافت های گوسفندان  مرده می شود.

شرایط ذبح گوسفندان

هر عملی برای درست و بهتر انجام شدن یک سری نکات و قوانینی دارد. که رعایت کردن آن ها سبب نتیجه گیری بهتر می شود. شرایط ذبح کردن در هر گونه دام زنده، یکسان می باشد. اولین شرط اصلی و مهم مسلمان بودن فرد ذبح کننده است. در قدم بعد باید توجه داشت، اگر چاقو برای  این عمل در دسترس نبود، می تواند از سنگ تیز و یا شیشه استفاده کرد. چهار رگ اصلی باید بریده شود.

چگونگی ذبح گوسفند

برای عمل ذبح دام های زنده و دوری از ایجاد آلودگی بافتی در گوسفنده های زنده، این عمل باید از پایین برآمدگى زیر گلو حلق شروع شود. با بریده شدن این قسمت، مِرى و دو شاهرگ اطراف آن نیز باید به زور عمقی برید و شکافته شوند. جدا کردن این بخش ها باید به طور کامل و پشت سر هم انجام شود.تاخیر در آن به ایجاد دام های غیربهداشتی کمک می کند. توجه پس از جان دادن کامل، قسمت سرا باید از بدن جدا شود.پس از جان دادن کامل گوسفندان، می توانید گوشت و پوست را جدا نمایید.

روش صحیح ذبح گوسفند

بهتر است کسی که ذبح را انجام می دهد وضو داشته و حتما مسلمان باشد. پس از دادن آب و غذا به گوسفند، این عمل را رو به قبله انجام دهد. کار خود را با نییت قلبی و نام و یاد خدا شروع نماید.

آداب ذبح در اسلام

1.ذبح کردن باید رو به قبله انجام گیرد. اگر فرد از عمد این کار را انجام ندهد، گوشت حرام است. سهوا انجام دادن این کار مانعی ندارد.

2. مراحل ذبح دام زنده به روش زیر است: چاقو را با نیت خالص جهت قربانی کردن بر روی گلوی گوسفندان بگیذارید. با آوردن ذکرو نام خدا ( بسم الله) تمام رگ و شریان ها بدون تاخیر بریده شود. نگفتن نام خدا از روی عمد موجب حرام شدن گوشت می شود. برای جلوگیری از هرگونه ایجاد دام غیر بهداشتی رعایت تمامی اصول ذبح واجب می باشد.

  1. مطمئن شوید حیوان حرکت نمی کند و به اندازه کافی خون از بدنش رفته است، این بدین معنی بودهکه روح به طورکامل از بدن جدا شده و فرد می تواند سر گوسفند را از بدن جدا نماید.

مستحبّات و مكروهات ذبح

طبق مسئله 2230،چند عمل مستحب در ذبح کردن وجود دارد که به شرح زیر است:

1. برای گوسفند می توانید هنگام ذبح دست و پایش را باز بگذارید، و برای گاو می تواند بسته باشد.

2. برای ذبح شتر، دو دست را بسته و پاها را باز گذاشته و هنگام ربح مرغ بعد از بریدن سر گوسفند می توانید آن ها را جهت بال و پر بال زدن رها کنید.

  1. فرد ذبح کننده روبه قبلع بوده، اما دام ها حتما جهتشان روبه قبله باید باشد.

4.آب دادن به حیوان قبل از ذبح.

5.انجام بخشیدن سرعت ئر کشتن حیوان جهت کمتر ادیت شدن او. مسأله 2231ـ هنگام کار با دستگاه های ماشینی جهت جدا کردن سر گوسفندان بهتر است تمام قوانین مربوط به ذبح را نیز رعایت کنند. بر اساس مسئله 2232، مکروهات نیز به پند دسته تقسیم می شوند. که به شرح زیر است.

1.بریدن حلقوم از پشت.

2.هنگام ذبح نباید حیوان و بچه کوچک این عمل را مشاهده کنند.

  1. بهترین تایم ذبح شب هنگام و قبل از ظهر دیگر جمعه است. بهتر است در ساعات دیگری این عمل انجام نشود.

4. فرد ذبح کننده، نباید کسی باشد که دام های قربانی را پرورش داده،؛ به معنای دیگر انسان نباید به دست خود گوسفندی را که پرورش داده است را قربانی کند.

  1. برای بی حسی گوسفند بهتر است از دستگاه های شوک دهنده الکتریکی استفاده نکنید.

شما مشتریان عزیز برای ذبح گوسفند و تهیه دام بهداشتی و سالم می توانید ، در خواست های خود را با گروه فروش گوسفند زنده در میان بگذارید.همکاران ما همواره آماده پاسخگویی به شما عزیزان هستند.

 

شماره تماس:

09123590824

دیدگاهتان را بنویسید