دلایل کاهش میل دام به غذا شامل چه مواردی است؟

دلایل کاهش میل دام به غذا

این مقاله به معرفی مهم ترین دلایل کاهش میل دام به غذا اختصاص دارد. مطالعه این مطلب برای پرورش دهندگان انواع دام توصیه می شود.

پرورش دهندگان گاو – گوسفند – بز و …، برای دستیابی به موفقیت در کار، باید تمامی تلاش خود را جهت حفظ سلامت دام به کار بگیرند. اشتهای خوب و مناسب، یکی از نشانه های دام سالم است و حفظ آن به عوامل مختلفی بستگی دارد. در ادامه این مطلب، مهم ترین دلایل کاهش میل دام به غذا عنوان شده است.

دلایل کاهش میل دام به غذا

نبود تعادل در جیره غذایی

جیره غذایی از دو بخش آب و ماده خشک تشکیل شده است. بهترین جیره زمانی حاصل می شود که این دو بخش در تعادل باشند. زیاده روی در یکی از این بخش ها و در مقابل، کم کردن سهم دیگری، موجب کاهش میل دام به غذا می شود.

نحوه غذا دادن به دام

متولیان تغذیه دام، موظفند به نحوه غذا دادن به دام توجه بیشتری داشته باشند. بی دقتی در انجام این کار ممکن است به اختصاص سهم بیشتری به برخی دام ها و کاهش سهم برخی دیگر منجر شود. به عبارتی علوفه و سایر مواد غذایی باید به شکلی یکنواخت در آخور قرار بگیرد.

نامناسب بودن فضای آبخور

نامناسب بودن فضای آبخور، یکی از دلایل کاهش میل دام به غذا محسوب می شود. ابعاد آخور (محل قرار گرفتن عوفه) باید با تعداد دام موجود در طویله همخوانی داشته باشد. کوچک بودن آخور، در زمان تغذیه، رقابت شدیدی بین دام ها ایجاد کرده و در نتیجه میل برخی از آنها به مصرف علوفه کاهش می یابد.

نامناسب بودن فضای آبشخور

آبشخور نقش مهمی در تعیین میل دام به غذا داشته و باید دارای شرایط زیر باشد:

  • متناسب بودن ابعاد با تعداد دام؛ به نحویکه همه دام ها بتوانند به میزان کافی آب بنوشند.
  • کم عمق بودن؛ به نحویکه حجم کمتری از آب را درون خود جای دهد. گنجایش کم مخزن آب از این نظر حائز اهمیت است که آب آن سریعاً به اتمام رسیده و آب تازه به آن تزریق می شود.

بیشتر بخوانید؟: فروش دام زنده شهرداری

نامناسب بودن خوراک دام

مهم ترین نکته در انتخاب خوراک دام، تازگی و سلامت آن است. انواع خوراک مورد استفاده اعم از کاه و یونجه باید از بهترین کیفیت تهیه و از کپک زدگی و فساد محافظت شود. غذای بی کیفیت و کپک زده، بوی نامطبوعی داشته و موجب کاهش میل دام به غذا می شود. علاوه بر این، هر  گونه زیاده روی در محتویات جیره غذایی ممکن است در اشتهای دام اختلال ایجاد کند. افزایش بیش از حد پروتئین یا فیبر و کاهش نمک در غذا نیز می تواند به کاهش میل دام منجر شود.

نامناسب بودن تهویه محل نگهداری دام

یکی از مهم ترین نکات در حفظ سلامت دام، فراهم سازی تهویه مناسب در محل نگهداری آنهاست. دام سالم هیچ مشکلی از لحاظ میزان خوراک و اشتها نخواهد داشت. وجود گرمای شدید در محل نگهداری، کوتاه بودن سقف و نبود تهویه کافی و مناسب، موجب استرس گرمایی در دام می شود. استرس گرمایی، یکی از دلایل کاهش میل دام به غذا به شمار می رود.