دامداری قائم با سال ها تجربه در زمینه تامین دام و گوسفند زنده