حشرات موثر در بیماری های دامی را تا چه اندازه می شناسید؟

حشرات موثر در بیماری های دامی

بهداشت دام یکی از موضوعات مهم و اساسی در دامداری است. دلیل اهمیت این موضوع فقط سلامت دام نیست و بخشی از آن به سلامت انسان بازمی گردد. زیرا بسیاری از بیماری های دام قابل انتقال به انسان ها هستند و به اصطلاح مشترک نامیده می شوند. بنابراین کنترل و مبارزه با عوامل بیماری زا در دام اهمیت بسزایی دارد و تصمین کننده سلامت جامعه انسانی و تجارت جهانی است. این امر به یک برنامه ریزی دقیق بر مبنای رعایت اصول بهداشتی و در مانی مبتنی است. عوامل مختلفی در ایجاد بیماری های دامی نقش دارند که یکی از این عوامل، حشرات هستند. انواع حشرات موثر در بیماری های دامی در ادامه این مقاله مورد بررسی قرار گفته است.

حشرات موثر در بیماری های دامی کدامند؟ 

حشرات فعال در زمینه بیماری دامی در سه گروه عمده جای می گیرند که شامل کنه، جرب و شپش (خونخوار و گزنده) می باشند. هر یک از این موارد در ادامه مورد بررسی قرار گرفته و راه های درمان و مقابله با آن نیز ذکر شده است.   

کنه

یکی از خطرناک ترین حشرات موثر در بیماری های دام زنده، کنه ها هستند. کنه ها قادرند عامل بسیاری از بیماری ها از جمله تب کریمه کنگو، تلیریوز، بابزیوز، اسپیروکتوز و … را بین دام ها انتقال دهند. راه های مختلفی برای مبارزه با کنه در دامداری ها پیشنهاد می شود. اما بهترین و موثرترین روش، استفاده از حشره کش است. حشره کش های پرمترین ساپرمترین، فلومترین، کومافوس و فن والترید برای این کار توصیه می شوند.    

جرب

 وجود جرب در بین دام ها باعث ایجاد بیماری های پوستی در گاو و گوسفند می شود. بیماری پوستی معمولا خود را به شکل زخم، چروک، خارش، ریزش پشم و مو و درماتیت نشان می دهد. برای مقابله با جرب ها می توان از حشره کش های سیستمیک تزریقی استفاده کرد. حشره کش آیورمکتین، نمونه ای از این حشره کش هاست. علاوه بر این می توان دام مبتلا را با استفاده از سموم توکسافن، فوسمات و کومافوس حمام کرد.      

شپش

شپش ها، نوع دیگری ازحشرات موثر در بیماری های دامی هستند که نقش بزرگی در ایجاد بیماری دامی دارند. این حشرات، انواع مختلفی دارند که هر کدام مشکلات خاصی در دام ایجاد می کند. شپش های خونخوار نوعی از این حشرات هستند که از خون دام تغذیه کرده و باعث ایجاد کم خونی در دام می شوند. البته کم خونی تنها عارضه وجود این نوع شپش در دام نیست و می توانند بیماری های عفونی را بین دام ها منتقل کنند.

علاوه بر شپش های خونخوار، نوع دیگری نیز در بین دام ها شایع است که گزنده نام دارد. شپش های گزنده معمولا مشکلات پوستی در دام ایجاد می کند. مشکلات پوستی اغلب به صورت خارش، دلمه پوستی و ریزش مو یا پشم است. برای مبارزه با شپش دام، بهترین راه استفاده از سم ارگانوفسفره است. فقط کافیست این ترکیب به صورت پودر تهیه شده و بر محل آلوده به شپش پاشیده شود. لازم به ذکر است که شپش های خونخوار اغلب در بین دام ها و شپش های گزنده اغلب طیور را درگیر می کند.