تاریخ ژنتیکی گوسفند

تاریخ ژنتیکی گوسفند

 

امروزه با توجه به نیازهای مردم صنعت تولید گوشت جایگزین تولیدات پشم شده است. محققان با استفاده از یک تکنیک توالی یابی ژن ها توانسته اند، تاریخچه پرورش و خرید و فروش دام های زنده را در جاده ابریشم را کشف کنند.

این پژوهش ها به دامداران این عصر کمک می کند تا صفاتی که سبب پرورش بهتر دام های زنده می شود را حفظ نمایید. این ارزش ها می تواند بر میزان اقتصاد گله داران موثر باشد.

 

با افزایش جمعیت و نیاز به تولیدات لبنی، همچنین تولید پشم در کشورهای آسیایی دام های زنده از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند.مطالعات نشان داده است که گوسفند زنده آسیایی نسبت به دام های اروپایی از تنوع بیشتری برخوردارند. طی 10 هزار سال گذشته بررسی ژنوم گوسفندان نشان می دهد که دام های بسیاری توسط دست انسان اهلی شده اند.هدف از این تحقیقات صورت گرفته کمک به دامدارانی است که می خواهند نژادهای زیادی تولید کنند. اصلاح ژنتیکی به تولید صفات برتر کمک خواهد کرد. این یافته ها نتیجه همکاری چندین کشور چون: ایران، چین، انگستان و چندین کشور دیگر می باشد. فعالیت این گروه بیشتر در زمینه بررسی ژنوم اندامکی به نام میتوکندری بوده که روی 42 هزار گوسفند از نژادهای مختلف مناطق مانند:آذربایجان، مولداوی، سیبری، ‌اوکرائین، ‌روسیه، و غیره بوده است. داده های ژنتیکی هر گوسفند نشان داد که آن ها از نظر توالی ژنومی کاملا مشابه والدین خود و نژادهای هر گروه می باشند.

 

با توالی یابی ژن های گوسفندان امروزه می توانیم دریابیم که در گذشته از چه تاریخی دامداران به پرورش آن ها پرداخته اند. نتایج حاصل بازگو کننده تنوع ژنتیکی در گوسفندان زنده آسیایی نسبت به نژادهای اروپایی بوده است. مناطقی چون:

مغولستان و چین غربی تمایل بیشتر بر تولید گوشت دارند. پس تولید پشم در آن جا بسیار ضعیف است محققان ثابت کرده اند بیشتر نژادهای آسیایی دو رگه هستند، یعنی از دو نژاد مختلف پدید آمده اند. این یافته بر اساس تحقیقات صورت گرفته روی 150 نژاد مختلف از مناطق گوناگون، می باشد.

اولین گوسفند اهلی شذه مربوط به هشت تا یازده هزار سال در منطقه هلال حاصلخیز خاورمیانه بوده، که از آن جا به شرق کشور سپس  از راه ابریشم به چین و مغولستان امروزی رسیدند.

راه ابریشم یکی از راه های معروف و طویل بوده که تجارت بین کشورهای آسیایی و اروپایی را آسان کرده است.اما تجارت ایران با چین و مغولستان نیز حفظ شده و بر تجارت دام های زنده و نیز تولید دام های مختلف از نژادهای گوناگون نیز موثر بوده است. با گذشت زمان؛ این نوع از گوسفندان به سمت کشورهای غربی حرکت کردند و توانستند میش های زیادی را درآن مناطق ایجاد کنند. تولید نژادهای مختلف سبب رونق دامداری و اقتصادی هر کشوری خواهد شد.

 

گوسفند نژاد لینکلن

مطالعات نشان داده روی گوسفندان نژاد لینکلن نشان می دهد که آمیزش آن ها ابتدا از کشورهای غربی صورت گرفته و با پرواربندی آن ها به کشورهای شرقی راه پیدا کرده اند. این نوع از دام های زنده دارای صفات بسیار برتری هستند. در نتیجه بسیاری از افرادی که می خواهد در پرواربندی ازاین نوع نژاد استفاده کنند قطعا به سود دهی بالایی خواهند رسید.

صفات سودمند برای تکثیر گوسفند

محققان ژنتیک مولکولی از دانشگاه علوم پزشکی چین و دیگر گروهان از انستیتو تحقیقات بین‌المللی دام ، روی اصلاح نژاد میلیون ها دام زنده تحقیقاتی کرده اند که نتیجه آن به صورت زیر خواهد بود.

امروزه به دلیل بزرگ شدن بسیاری از کشورها و افزایش جمعیت تمایل به تولید گوشت مناسب نیز بالاتر رفته است. به همین دلیل با ازدیاد تعداد دام ها به همین مراتب قیمت خرید گوشت بهداشتی و سالم نیز افزایش یافته است. این فرصت بیار توانسته بر اقتصاد دامداران فقیر تمامی کشورها موثر باشد. با این حال همیشه دام هایی که از نظر گوشت و تولید پشم موفق بوده اند، بیشتر در این صنعت مورد استفاده قرار گرفته اند. این نژدها بیشتر در کشورهایی چون: استرالیا و نیوزلند یافت می شوند.

 

باید بدانید هر نوع دام زنده ای با توجه به شرایط سخت خود را وقف خواهد داد. به عنوان مثال گوسفندانی که در مغولستان و چین غربی زندگی می کنند با شرایط سخت خود را سازگار می کنند. این گوسفندان به نام دام های زنده آرگالی معروف می باشند. این شرایط ایجاد کننده صفات نامطلوب بر دام ها هستند.

پس می توان گفت شرایط محیطی بر ژن های بدن موثر بوده و می توانند در ایجاد صفات مطلوب و نامطلوب یسبار موثر باشد.

تحقیقات بعدی صورت گرفته بر روی گروهی پایه بوده که هدف انجام از پژوهش ها اصلاح نژاد انواع دام ها برای ایجاد صفات برتر می باشد. در این پژوهش ها از دام های مناطق آسیا و صحرای آفریقا استفاده شده است.محققان با استفاده از تغییرات آب و هوایی توانستند انواع صفات نامطلوب را ایجاد کنند و با برنامه اصلاح ژنی به تبدیل آن ها به صفات برتر عمل کنند.

محققان کنیایی با تلفیق صفات مطلوب توانستند نسخه ای از دام های زنده را ایجاد کنند. دامداران محلی این دام ها را به بهترین شکل نگهداری می کنند.

به عنوان مثال: گوسفند قرمز ماسایایی بهترین نوع دامی است که در برابر هر نوع شرایط آب و هوایی مقاوم است. در بیشتر کشورها به خصوص چین، داشتن گله کوچک دامی سرمایه بزرگی محسوب می شود. زیرا تمامی نیازهای خوراک و پوشاک آن ها را رفع می کند. در پرواربندی باید دقت لازم را داشته باشیم تا از نظر ژنتیکی به گونه ای باشد که بتوانند با ایجاد سفات برتر موجب پیشرفت اقتصادی شوند. از گذشته تا آینده ای نه چندان دور، تغییرات آب و هوایی بسیاری مشاهده شده است. به این ترتیب با افزایش جمعیت، شرایط زمین و جو آن نیز تغییراتی خواهد کرد.بدین ترتیب زیست زمین دچار تغییرات بسیار اساسی شده و حتی ممکن است بسیاری از منابع غذایی نیز کاهش یابد. از طرف دیگر بیشتر محصولات غذایی از طریق خوردن دام های زنده فراهم می شود. پس هر کشوری با این دیدگاه باید طوری رفتار کند تا بتواند دام هایی را پرورش دهند تا در هر شرایط آب و هوایی سازگار باشند. این گونه می توان از مرگ انسان و نابودی بسیاری از منابع غذایی جلوگیری کرد.