مدیریت دامداری را با رعایت این نکات بهبود ببخشید

مدیریت دامداری

حوزه فعالیت مدیریت دام زنده کار ساده ای نیست و به کسب آگاهی و تجربه کافی نیاز دارد. یکی از راه ها کسب آگاهی مطالعه مطالب مفید در این زمینه است. این مقاله به بررسی مهم ترین نکات برای دستیابی به مدیریت صحیح دامداری اختصاص داده شده است. بنابراین تا پایان با ما همراه باشید.

هزینه های دامداری و نقش مدیریت در کنترل آن

دامداری هزینه های مختلفی دارد که هر یک سهم مشخصی از این کار دارند. تغذیه، دستمزدها، سرمایه گذاری و سایر هزینه های پیش بینی نشده و متفرقه از جمله این موارد هستند.

  • اصلی ترین بخش هزینه ها دامداری مربوط به فراهم کردن تغذیه است. سهم تغذیه از هزینه های مربوطه در سایر کشورها 45 درصد و در ایران ببش از 60 رصد است. البته راه های مختلفی برای کاهش هزینه ای تغذیه وجود دارد که همگی به مدیریت صحیح منابع ختم می شوند. مدیریت باید علوفه را در زمان مناسب خریداری کرده، تا ضایعات حاصل از آن به حداقل برسد. مناسب ترین زمان برای خرید تغذیه و علوفه مورد نیاز، سرفصل یا زمان فراوانی علوفه است.
  • سهم دستمزد کارگران و افراد مشغول در واحد دامداری، 15 درصد از هزینه های دامداری را تشکیل می دهد. یک دامداری زمانی به درجات بالای موفقت دست می یابد که کارگرانی شایسته، دلسوز و علاقمند به کار داشته باشد. افراد مشغول در این واحدها، با موجدات زنده سرکار داشته و کوچک ترین سهل انگاری و بی توجهی خسارات بزرگی به همراه می آورد. بنابراین مدیریت باید از طرق مختلف، کارگران را تشویق نموده و برای ادامه کار انگیز دهد. در نظر گرفتن حقوق مکفی، افزایش مزایای کار، احترام به کارگران، مشورت با آنها در برخی امور و استفاده از تجربیات آنها از جمله مواردی است که می تواند سبب دلگرمی کارگران شود.
  • 20 درصد از هزینه های کل دامداری به سرمایه گذاری در این کار اختصاص دارد. سرمایه گذاری در یک واحد دامداری زمانی به موفقیت می انجامد که با یک مدیریت قدرتمند همراه باشد. احداث یک واحد دامداری برخوردار از سرمایه مالی فوق العاده در صورت بی بهرگی از از مدیریت صحیح و اصولی به شکست منجر می شود. مهم ترین اصلی برای مدیریت صحیح این نکته است که دامداری به صورت شبانه روزی فعالیت داشته و هیچ گونه تعطیلی در آن وجود ندارد. 
  • 15 درصد از هزینه های دامداری نیز به موارد متفرقه و پیش بینی نشده اختصاص دارد.

مهم ترین وظایف مدیریت

  • سرکشی به دام و بررسی سلامت گله
  • شناسایی گاو زنده فصل در بین گله گاوهای شیری
  • بررسی جیره غذایی دام؛ جیره غذایی گاوها در دامداری های ایران ارزش غذایی پایین تری در مقایسه با سایر کشورها دارند. به همین دلیل باید توجه بیشتری به وعده های غذایی صورت گرفته و از نظر پروتئین و سایر مواد مغذی غنی تر شوند. این در حالی است که قیمت دام زنده و فروش دام زنده از جمله گوشت در ایران 30 الی 300 درصد بیش تر از سایر کشورهاست.
  • پیشبرد برنامه زاد و ولد گاوها؛ مهم ترین عامل برای بقای یک دامداری، برنامه ریزی برای پرورش تلیسه و گوساله است. تمامی فعالیت های دامدار، تنها در راستای استفاده از شیر و گوشت دام نیست و لازم است برنامه هایی برای توسعه گله صورت گیرد.