انواع روش های پرورش گوسفندان

انواع روش های پرورش گوسفندان

در این مقاله میخواهیم درباره ی نحوه راه های مختلف پرورش گوسفند زنده با شما عزیزان صحبت کنیم.قبل از آن توضیح مختصری راجع به این پستاندار خدمت شما عرض مینماییم.همونطور که میدانید از سالیان دور انسان در طی دوران مختلف از فراورده های دامی گوسفندان مانند شیر وگوشت آن استفاده میکردند این چهارپا منبع تغذیه مهمی به حساب میامد.روش هایسنتی که برای نگهداری گوسفندان در قدیم استفاده میشد در دنیای مدرن امروزی هم کاربرد فراوانی دارند.پرورش گوسفند به

سه روش صورت میپذیرد ۱ روش گله های داشتی ۲ پرواربندی و ۳ پرورش گوسفند های اصلاحی

۱ پرورش به صورت )گله های داشتی(:در این نوع پرورش تعداد زیادی میش های مادر)والد( که بیشتر از قوچ ها میباشند را نگه داری مینمایند.بااین کار زایش گوسفندان فزونی میابد.در این قسم از پرورش نسبت گوسفند ماده به قوچ ها ۵۰ به یک میباشد یعنی هر پنجاه گوسفند والد به همراه یک قوچ والد در رمه وجود دارد

۲ )پرواربندی(: این روش برای دستیابی به تولیدبیشتر گوشت میباشد و به دلیل اینکه بیشتر از پرواربندی گوسفندان نر استفاده

مینمایند سود خوبی برای سرمایه گذار دارد.لازم به ذکر است که بگوییم این روش هم شیوه های مختلف مختص به خود را دارد

که عبارتند از :

شروع پرواربندی بره های پیش از ● ۳ ماهگی)بره های شیرخوار(

پروار بندی برها پس از ● ۳ ماهگی که اغلب تا سه ماه ادامه پیدا میکند

پرواربندی برها بعد از ● ۶ ماهه شدنشان)تا ۳ ماه( و

پروار بندی گوسفندان ماده جوان و بالغ ●

پرواربندی گوسفندان نر جوان و قوچ های نر به بلوغ رسیده ●

دامداران ایرانی تمایلی به فروش بره ها در سنین پایین ندارند زیرا بره ها هنوز رشد نکردند و وزن ایده ال و مطلوب را دارا نیستند ک قاعدتا دامدار از فروش ان های سود چندانی دریافت نخواهد کرد

مناسب ترین حالت برای سود اوری از فروش برها پس از سه ماهگی میباشد چون برها بعد از پرواربندی در سنین ۶ الی ۹ ماهگی قرارگرفته و بدن آنها دنبه کوچکی را تولید کرده. وزن مطلوب این برها اغلب ۲۰ کیلو گرم میباشد

روش سوم یعنی پرواربندی برهایی که بعد ازسنین ۶ ماهگی اغاز میشود روش مناسبی برای کسب درامد نمیباشد چون دامدار باید مخارجی را صرف هزینه و مواد غذایی برها بکند و این روش به دلیل مذکور برای سرمایه گذار مطلوب نمیباشد همچنین وزن برها در این سنین بین ۲۵ تا ۳۰ کیلوگرم است

۳ هدف ازاین روش تولید بره های ژن برتر میباشد.این نوع روش اغلب قوچ هایی با نژاد برتر و خاص را وارد رمه مینمایند و با روش های جدید گوسفندان ماده)میش( را باردار نموده تا بره هایی با صفات ژنتیکی برتر را به دنیابیاورند.

 

همشهریان عزیز تهرانی می توانند هر گونه دام زنده را جهت قربانی و دفع بلا و همچنین خیرات سفارش داده و در محل تحویل بگیرند. در داخل سایت، شماره تلفن های ثابت در مناطق مختلف شهر تهران نیز درج شده که شما عزیزان می توانید بر اساس محل زندگی خود با نزدیک ترین شماره تماس حاصل فرموده و سفارش دهید.

استعلام دقیق قیمت  در ۲۴ ساعت شبانه روز 09123590824 آقای تیموری!

گروه تلگرام خرید و فروش دام