حیوانات حرام گوشت چه گروه هایی را در بر می گیرند؟

حیوانات حرام گوشت

اگر به دنبال یک شناخت جامع و کامل از حیوانات حرام گوشت هستید، مطالعه این مطلب را تا پایان از دست ندهید. دامداری تیموری:فروش دام زنده

دسته بندی حیوانات حرام گوشت

 • حیوانات اهلی ساکن در خشکی
 • حیوانات وحشی ساکن در خشکی
 • حیوانات دریایی
 • پرندگان
 • خزندگان
 • حشرات

حیوانات اهلی ساکن در خشکی

در بین حیانات اهلی مصرف و خورندن گوشت گوسفندی، گاو و شتر مانعی ندارد. اما برخی حیوانات اهلی از قبیل سگ و گربه جزء حرام گوشت ها به شمار می روند. البته در این بین حیوانات اهلی هم وجود دارند که مصرف گوشت آنها با کراهت همراه است. اسب و الاغ از جمله این موارد به شمار می روند.

حیوانات وحشی ساکن در خشکی

اغلب حیوانات وحشی ساکن در خشکی جزء حوانات حرام گوشت به شمار می روند. این حیوانات ممکن است دندان های نیش ضعیف یا قوی داشته باشند. کفتار، شغال و روباه نمونه هایی از حیانات دارای دندان های نیش ضعیف هستند. در مقابل حیواناتی از قبیل پلنگ، یوزپلنگ، شیر و گرگ دندان نیش قدرتمند و تیزی دارند. البته در بین حیوانات وحشی ساکن در خشکی استثنائاتی نیز وجود دارد که حلال گوشت هستند. گوزن، آهو و بز کوهی جز این موارد تقسیم بندی می شوند. لازم به ذکر است که اگر چه خرگوش ساکن خشکی و غیر وحشی است اما حرام گوشت بوده و خوردن آن محدودیت دارد. 

حیوانات دریایی

تمام ماهی ها و موجودات دریایی به استثنای مای های پولک دار جز حیوانات حرام گوشت به شمار می روند.

پرندگان

از بین پرندگان مواردی حلال گوشت محسوب می شوند که یکی از دو علامت زیر را با خود به همراه داشته باشند. (پرندگان دارای یکی از این دو نشانه، علاوه بر گوشت، دارای تخم حلال نیز هستند و بالعکس).

 • داشتن چینه دان، سنگ دان یا خار پشت پا (نداشتن چنگال)
 • بال زدن بشتر در زمان پرواز و کمتر قرار داشتن در حالت صاف نگه داشتن بال ها

خزندگان

تمامی خزندگان از قبیل سوسمار، مار، لاک پشت و … جزء حوانات حرام گوشت به شمار می روند.

حشرات

تمامی حشرات حرام گوشت هستند. البته خورندن ملخی که به شکل زنده شکار شده و سپس کشته شود مشکلی ندارد.

آیا حرام شدن گوشت حلال امکان پذیر است؟

پاسخ به این سوال مثبت است. انجام برخی کارها م تواند حلال بودن گوشت را تحت تاثیر قرار داده و روند ان را برعکس کند. این کارها عبارتند از:

 • تغذیه حیوان حلال گوشت از نجاسات و فضولات انسانی
 • تغذیه حیوان حلال گوشت از شیر خوک و رش با کمک آن
 • نزدیکی انسان به حیوان حلال گوشت

آیا خوردن همه بخش های بدن حیوان حلال گوشت جایز است؟

پاسخ این سوال منفی است. حلال بودن گوشت برخی حیوانات به معنای مجاز بودن فرد برای استفاده بدون محدودیت از همه قسمت ها نیست. برخی بخش های بدن حیوانات حلال گوشت نیز حرام به شمار می روند که عبارتند از:

 • خون
 • فرج
 • نری
 • فضله
 • مثانه
 • طحال
 • دنبلان
 • بچه دان
 • زهره دان
 • حدقه چشم
 • بخش های کوچکی در مغز
 • آنچه که میان سم قرار داشته و ذات الاشاجع خوانده می شود