نرخ باروری گاوها چه ارتباطی با استرس گرمایی دارد؟

نرخ باروری گاوها

نرخ باروری در گاوها به عوامل مختلفی بستگی دارد که استرس گرمایی یکی از آنهاست. نویسنده در این مقاله به ارتباط این دو پارامتر پرداخته و مطالبی را گردآوری نموده است. همراه ما باشید.   

نرخ باروری گاوها  

پارامترهای مختلفی بر نرخ باروری گاوزنده اثرگذارند و آن را افزایش یا کاهش می دهند. در بهترین و ایده آل ترین شرایط این نرخ 100 درصد است. البته این میزان زمانی محقق می شود که تمامی شرایط لازم برای رشد گاو از قبیل مکان مناسب، تغذیه مناسب و … فراهم باشد. این در حالیست که شرایط نامساعد می تواند آن را تا 80-60 درصد کاهش دهد. کاهش نرخ باروزی گاوها خود را با افزایش میزان مرگ و میر جنین نشان می دهد.   

ارتباط استرس گرمایی و نرخ باروری گاوها   

تاکنون تحقیقات مختلفی در مورد ارتباط این دو مقوله انجام شده است. نتایج همه این مطالعات ارتباط مستقیم بین این دو را نشان می دهد. به عبارتی استرس گرمایی موجب مرگ جنین، از دست دادن آبستنی و کاهش نرخ باروری در گاوها می شود. دمای ایده آل برای زندگی گاوها دمایی است که تولیدات دام زنده آنها دچار اختلال و تاثیرات منفی نشود.

این دما به طور میانگین بین 4 تا 44 درجه سانتی گراد تعیین شده است. البته این میزان ثابت نیست و برای نژادهای مختلف کمی متفاوت می شود. تحمل دمایی گاوها تفاوت قابل توجهی با انسان ها دارد و حدود بیست درجه پایین تر می باشد. به همین دلیل با کوچک ترین افزایش دما دچار مشکل و استرس می شود. وجود رطوبت نیز می تواند مشکلات ناشی از استرس گرمایی را شدت ببخشد.

تبعات حاکم شدن استرس گرمایی در محیط عبارتند از:

 • افزایش تعداد تنفس
 • افزایش دمای بدن
 • کاهش اشتها
 • کاهش تولید شیر
 • کاهش فحلی شدن گاو
 • افزایش مرگ زودرس جنین
 • کاهش آبستنی

تبعات استرس گرمایی برای گاو به شرح زیر می باشد:   

 • کوچک بودن جنین  
 • کاهش رشد جنین  
 • کاهش اشتهای گاو مادر  
 • کاهش نرخ باروری تا پنجاه درصد  
 • از دست دادن جنین حتی در بارداری های بعدی  
 • وارد شدن ضررهای اقتصادی به واحد گاوداری   
 • افزایش مصرف آب در گاو مادر که موجب دفع مواد معدنی از بدن آن می شود.  

نکته !!!   

تبعات مذکور ممکن است با افزوده شدن استرس های دیگری به استرس گرمایی تشدید شوند. به عنوان مثال وجود یک بیماری می تواند مشکلات را بیش از پیش افزایش دهد. وجود یک بیماری، سیستم ایمنی را ضعیف کرده و تحمل گرما را به نسبت قبل سخت تر می کند.  

نکته !!! 

در برخی موارد استرس گرمایی با خشکسالی همراه می شود. در نتیجه بسیاری از مراتع و چراگاه ها از بین رفته و خوراک کافی در اختیار گاو آبستن قرار نمی گیرد. این شرایط حتی می تواند به مرگ گاو ختم شود.

نکته !!! 

استرس گرمایی موجب افزایش مصرف آب در گاو آبستن می شود. به همین دلیل گاو برای رفع عطش خود به هر منبع آبی روی می آورد. دامدار در چنین شرایطی باید توجه بیشتری به تامین آب سالم و تازه برای رفع عطش حیوان داشته باشد. علاوه بر این مصرف زیاد آب، موجب دفع مقدار زیادی از مواد معدنی از بدن می شود. به همین دلیل در نطر گرفتن مکمل های معدنی در کنار تغذیه آنها الزامی به نظر می رسد.