مقایسه گوسفند مغان با گوسفند کردی خراسان

گوسفند مغان منطقه پرورش این نژاد, دشت مغان است كه در بخشی از استان اردبیل و غرب ‌دریای خزر قرار دارد و به هنگام قشلاق در مغان و در ییلاق کوههای سبلان پراکی دارند. این گوسفند زنده نژادی است شیری–…

ادامه مطلب