مقایسه گوسفند شال با گوسفند زل

گوسفند زنده زل یکی از نژادهای برتر گوشتی که طیف رنگ بدن آن متنوع بوده است . و به رنگ های سفید، شکری، نخودی و گاهی حنایی دیده می شود. اغلب رنگ بدن آن ها سفید می باشد. نژاد گوسفند…

ادامه مطلب